Slipp AS

Båtplasser - Slippsetting
Vinteropplag - Boblehavn
PADDA: Tlf. 22 29 56 00
email: soerfonden@padda.no
Historien om Padda


Innhold

-Hovedside
--Nyheter
-Slipp
-Vinteropplag og vinterhavn
-Båtplasser

Åpningstider


1. - 22. november

mandag til fredag 08:00 - 14:00

Fra og med 25. november

Ring 22295600 for avtale om handel. Vi er på Padda, selvom ikke butikken er med faste åpningstider

Om Padda

Beliggende på Padda (3D), Bekkelaget i Oslo.

Dalheimv 10
0198 OSLO

Telefon slipp: 22 29 56 00
Email opplag og båtplasser: soerfonden@padda.noPersonvern: www.padda.no bruker kun tekniske informasjonskapsler, foretar ingen sporing av brukerens bevegelser på nettet og lagrer ingen informasjon om brukeren. Sørfonden Slipp AS administrerer medlemsregistret til Padda Båtforening (PBF), informasjon om medlemmer deles ikke med andre enn PBF. 


Søknad om båtplass på Padda


Søknad om båtplass på Padda skjer ved at man registrerer seg på venteliste. Listen var åpen for påtegning i desember 2016, og vil åpnes for nytegning 5. desember 2018 kl. 09:00. Ytterligere informasjon blir gitt god tid i forveien på www.padda.no. Etter registrering på venteliste vil det som regel gå noen år før man får tildelt båtplass. Det er ikke registrering på ventelisten v. personlig oppmøte på Padda. Registrering foregår på nett.Sørfonden Slipp AS / Padda Båtforening har 450 plasser til utleie.

Det er Slippen som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av tildelingen, og i følge vår venteliste. Man kan ikke være medlem i Padda båtforening uten båtplass på Padda. Medlemskapet følger automatisk med båtplassen og kontigenten til båtforeningen blir avkrevd sammen med sesongleien. Medlemmene har ingen dugnad/arbeidsmessige forpliktelser ovenfor båtforeningen, bortsett fra nattevakt en gang i sesongen. For øvrig er det båtforeningen som er ansvarlig for gjennomføringen av vaktordningen.

Båten må være forsikret med forsikring som dekker ansvar, brann, tyveri, fører og passasjer. Det er viktig at alle båter har en dekkende forsikring. Dette vil hjelpe til at vi holder et høyere kvalitetsnivå på båter i vår havn og i opplag, og dermed minsker faren ved at båter ikke blir pusset opp hvert år og dermed forfaller. Forsikringsselskap og polisenummer må oppgis ved tildeling av båtplass.

Vi bruker veldig mye tid til å snakke med folk om båtpass/søknad, vi håper derfor ovennevnte gir nok informasjon.


Padda båtforening

Her kan du lese om Padda båtforening og vaktordningen.

Les mer ...

Venteliste

Skjema for registrering på venteliste finner du her.

Det vil koste kr 1000,- å sette seg på listen. Faktura på mail vil bli sendt ut etter registrering.


Det vil sansynligvis ta noen år før tildeling av standard plasser. Det er ofte noe kortere kø for de største helårsplassene 4,5 meters bredde.

For å ha reelle søkere, vil det hvert år bli sendt ut en faktura på kr 300,- for å kunne beholde sin ansinitet på ventelisten.

Du kan lese mer om ventelisteordningen og båtplassene her.


Lenker

Her finner du noen nyttige lenker!


Padda på Facebook
Padda båtforening
Været
Finn båtplasser
www.baatplassen.no
www.baat.no

(C) Sørfonden Slipp AS, Dalheimv. 10, 0198 OSLO