Slipp AS

Båtplasser - Slippsetting
Vinteropplag - Boblehavn
PADDA: Tlf. 22 29 56 00
email: soerfonden@padda.no
Historien om Padda


Innhold

-Hovedside
--Nyheter
-Slipp
-Vinteropplag og vinterhavn
-Båtplasser

Åpningstider


1. - 22. november

mandag til fredag 08:00 - 14:00

Fra og med 25. november

Ring 22295600 for avtale om handel. Vi er på Padda, selvom ikke butikken er med faste åpningstider

Om Padda

Beliggende på Padda (3D), Bekkelaget i Oslo.

Dalheimv 10
0198 OSLO

Telefon slipp: 22 29 56 00
Email opplag og båtplasser: soerfonden@padda.noPersonvern: www.padda.no bruker kun tekniske informasjonskapsler, foretar ingen sporing av brukerens bevegelser på nettet og lagrer ingen informasjon om brukeren. Sørfonden Slipp AS administrerer medlemsregistret til Padda Båtforening (PBF), informasjon om medlemmer deles ikke med andre enn PBF. 


Padda båtforening

Her kan du lese om Padda båtforening og vaktordningen.

Når man blir tildelt plass på Padda blir man automatisk og obligatorisk medlem i Padda båtforening. Medlemsavgift og søppelavgift blir innkrevd sammen med båtplassleien. Foreningen har 450 medlemmer med interesse av å bruke mest mulig fritid på båt. Det er derfor ingen dugnadsforpliktelser i foreningen bortsett fra obligatorisk vakthold. Det er vanligvis en nattevakt pr. sesong. Vakten er fra 20:00 til 06:00 og man går to medlemmer sammen.

Vaktmannskapene blir innkalt skriftlig i god tid og får i innkallingen all nødvendig informasjon. Vaktlisten blir også slått opp på oppslagstavla på Padda i begynnelsen av sesongen. Vaktmannskapene må sette seg godt inn i vedtekter og vaktinstruks.

 

Tilbake

Venteliste

Skjema for registrering på venteliste finner du her.

Det vil koste kr 1000,- å sette seg på listen. Faktura på mail vil bli sendt ut etter registrering.


Det vil sansynligvis ta noen år før tildeling av standard plasser. Det er ofte noe kortere kø for de største helårsplassene 4,5 meters bredde.

For å ha reelle søkere, vil det hvert år bli sendt ut en faktura på kr 300,- for å kunne beholde sin ansinitet på ventelisten.

Du kan lese mer om ventelisteordningen og båtplassene her.


Lenker

Her finner du noen nyttige lenker!


Padda på Facebook
Padda båtforening
Været
Finn båtplasser
www.baatplassen.no
www.baat.no

(C) Sørfonden Slipp AS, Dalheimv. 10, 0198 OSLO