Slipp AS

Båtplasser - Slippsetting
Vinteropplag - Boblehavn
PADDA: Tlf. 22 29 56 00
email: soerfonden@padda.no
Historien om Padda


Innhold

-Hovedside
--Nyheter
-Slipp
-Vinteropplag og vinterhavn
-Båtplasser

Åpningstider


Desember

Man. - fre.:
08:00 - 15:00

Lør. - søn.:
Stengt

Juleferie fra fredag 14. desember til og med 1. januar 2019.

Januar - mars

Man. - tors.:
08:00 - 16:00

Fre.:
08:00 - 15:00

Lør. - søn.:
Stengt
Besøksadresse

Beliggende på Padda (3D), Bekkelaget i Oslo.

Dalheimv 10
0198 OSLO

telefon slipp: 22 29 56 00
email opplag og båtplasser: soerfonden@padda.no


Søknad om båtplass på Padda


Søknad om båtplass på Padda skjer ved at man registrerer seg på venteliste. Listen var åpen for påtegning i desember 2016, og vil åpnes for nytegning 5. desember 2018 kl. 09:00. Ytterligere informasjon blir gitt god tid i forveien på www.padda.no. Etter registrering på venteliste vil det som regel gå noen år før man får tildelt båtplass. Det er ikke registrering på ventelisten v. personlig oppmøte på Padda. Registrering foregår på nett.

Reglement for Slippen og Padda Båtforening finner du her.


Sørfonden Slipp AS / Padda Båtforening har 450 plasser til utleie.

Det er Slippen som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av tildelingen, og i følge vår venteliste. Man kan ikke være medlem i Padda båtforening uten båtplass på Padda. Medlemskapet følger automatisk med båtplassen og kontigenten til båtforeningen blir avkrevd sammen med sesongleien. Medlemmene har ingen dugnad/arbeidsmessige forpliktelser ovenfor båtforeningen, bortsett fra nattevakt en gang i sesongen. For øvrig er det båtforeningen som er ansvarlig for gjennomføringen av vaktordningen.

Båten må være forsikret med forsikring som dekker ansvar, brann, tyveri, fører og passasjer. Det er viktig at alle båter har en dekkende forsikring. Dette vil hjelpe til at vi holder et høyere kvalitetsnivå på båter i vår havn og i opplag, og dermed minsker faren ved at båter ikke blir pusset opp hvert år og dermed forfaller. Forsikringsselskap og polisenummer må oppgis ved tildeling av båtplass.

Vi bruker veldig mye tid til å snakke med folk om båtpass/søknad, vi håper derfor ovennevnte gir nok informasjon.


Padda båtforening

Her kan du lese om Padda båtforening og vaktordningen.

Les mer ...

Fortøyning

Hvordan fortøye båten på Padda?

Les mer ...

Venteliste

Venteliste for båtplass åpnes 5. desember 2018 kl. 09:00

Skjema for registrering på venteliste finner du her.Det vil koste kr 1000,- å sette seg på listen. Faktura på mail vil bli sendt ut etter registrering.

Det vil sansynligvis ta noen år før tildeling av standard plasser. Det er ofte noe kortere kø for de største helårsplassene 4,5 meters bredde.

For å ha reelle søkere, vil det hvert år bli sendt ut en faktura på kr 300,- for å kunne beholde sin ansinitet på ventelisten.

Du kan lese mer om ventelisteordningen og båtplassene her.


Lenker

Her finner du noen nyttige lenker!


Reglement Padda / PBF
Padda på Facebook
Padda båtforening
Været
Finn båtplasser
www.baatplassen.no
www.baat.no

(C) Sørfonden Slipp AS, Dalheimv. 10, 0198 OSLO