Slipp AS

Båtplasser - Slippsetting
Vinteropplag - Boblehavn
PADDA: Tlf. 22 29 56 00
email: soerfonden@padda.no
Historien om Padda


Innhold

-Hovedside
--Nyheter
-Slipp
-Vinteropplag og vinterhavn
-Båtplasser

Åpningstider


September, oktober og november

Man. - tors.:
08:00 - 16:00

Fre.:
08:00 - 15:00

Lør. - søn.:
Stengt

Besøksadresse

Beliggende på Padda (3D), Bekkelaget i Oslo.

Dalheimv 10
0198 OSLO

telefon slipp: 22 29 56 00
email opplag og båtplasser: soerfonden@padda.no


Søknad om båtplass på Padda


Søknad om båtplass på Padda skjer ved at man registrerer seg på venteliste. Ventelisten er for tiden fulltegnet. Listen var åpen for påtegning i desember 2016. Den forventes å kunne åpnes for ny-registrering desember 2018. Ytterligere informasjon blir gitt god tid i forveien på www.padda.no. Etter registrering på venteliste vil det som regel gå noen år før man får tildelt båtplass. Det er ikke registrering på ventelisten v. personlig oppmøte på Padda. Registrering foregår på nett.

Reglement for Slippen og Padda Båtforening finner du her.


Sørfonden Slipp AS / Padda Båtforening har 450 plasser til utleie.

Det er Slippen som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av tildelingen, og i følge vår venteliste. Man kan ikke være medlem i Padda båtforening uten båtplass på Padda. Medlemskapet følger automatisk med båtplassen og kontigenten til båtforeningen blir avkrevd sammen med sesongleien. Medlemmene har ingen dugnad/arbeidsmessige forpliktelser ovenfor båtforeningen, bortsett fra nattevakt en gang i sesongen. For øvrig er det båtforeningen som er ansvarlig for gjennomføringen av vaktordningen.

Båten må være forsikret med forsikring som dekker ansvar, brann, tyveri, fører og passasjer. Det er viktig at alle båter har en dekkende forsikring. Dette vil hjelpe til at vi holder et høyere kvalitetsnivå på båter i vår havn og i opplag, og dermed minsker faren ved at båter ikke blir pusset opp hvert år og dermed forfaller. Forsikringsselskap og polisenummer må oppgis ved tildeling av båtplass.

Vi bruker veldig mye tid til å snakke med folk om båtpass/søknad, vi håper derfor ovennevnte gir nok informasjon.


Padda båtforening

Her kan du lese om Padda båtforening og vaktordningen.

Les mer ...

Fortøyning

Hvordan fortøye båten på Padda?

Les mer ...

Venteliste

Venteliste for båtplass er for tiden fulltegnet.


Ventelisten var åpen for nyregistrering i desember 2016. Vi regner med at listen blir åpen igjen i desember 2018.
Vi har pleid å åpne listen annethvert år. Vi vil i god tid annonsere på vår hjemmeside hvilken dato i desember 2018 dette blir aktuelt.
Når man har kommet seg på ventelisten, vil det som regel gå noen år før man får tildelt medlemsplass.
Du kan lese mer om ventelisteordningen og båtplassene her.


Lenker

Her finner du noen nyttige lenker!


Reglement Padda / PBF
Padda på Facebook
Padda båtforening
Været
Finn båtplasser
www.baatplassen.no
www.baat.no

(C) Sørfonden Slipp AS, Dalheimv. 10, 0198 OSLO