Slipp AS

Båtplasser - Slippsetting
Vinteropplag - Boblehavn
PADDA: Tlf. 22 29 56 00
email: soerfonden@padda.no
Historien om Padda


Innhold

-Hovedside
--Nyheter
-Slipp
-Vinteropplag og vinterhavn
-Båtplasser

Åpningstider


Desember

Man. - fre.:
08:00 - 15:00

Lør. - søn.:
Stengt

Juleferie fra fredag 14. desember til og med 1. januar 2019.

Januar - mars

Man. - tors.:
08:00 - 16:00

Fre.:
08:00 - 15:00

Lør. - søn.:
Stengt
Besøksadresse

Beliggende på Padda (3D), Bekkelaget i Oslo.

Dalheimv 10
0198 OSLO

telefon slipp: 22 29 56 00
email opplag og båtplasser: soerfonden@padda.no


Informasjon til alle opplags- og vinterhavnskunder på Padda

Nedenfor finner du som har båt i opplag eller vinterhavn på Padda nyttig og viktig informasjon.


Vinterpreparering

Vi har dessverre ved flere anledninger i de senere år sett at kunder som preparerer motor og wc selv "gjør feil". Dette forårsaker en gang i blant at båten synker eller er i ferd med å ta inn mye vann når den ligger i boblehavn her hos oss. Årsaken er nesten alltid at båteier ikke er aktsomme nok når man løsner slanger/slangeklemmer. Husk derfor å tenke nøye gjennom hva man har løsnet og at alle slanger etc., blir satt riktig tilbake på plass, og slangeklemmer skrudd fast igjen. Husk også å  ha en liten varmekilde i motorrommet slik at ikke kjølerør, slanger og inntakskraner kan fryse i stykker.

Vinterbevaring av båt i opplag og boblehavn

Husk at det er krav om at båter i opplag hos oss skal være forsvarlig vintertekket gjennom hele vinteren. Dette er viktig, slik at det ikke kan oppstå fare for skjevbelastning eller inntrenging av vann i båter ved store snøfall, eller at mye vind ødelegger tekkeutstyret.

Båter i vinterhavn må også jevnlig bli holdt under oppsyn gjennom vinterperioden, med hensyn til tekking og fortøyning.

Husk at alle fortøyningstamper skal ha strekkavlastere.

Båtpuss vinter og vår

Vi ser at noen båteiere allerede i vintersesongen bruker tiden til å skrape/pusse vekk alt gammelt bunnstoff. Til alle som i løpet av opplagsperioden har tenkt å gjøre en slik jobb er det en plikt for hver enkelt å bruke presenning under, slik at man fanger opp bunnstoffrestene. Miljøeteaten ved fylkesmannens kontor er meget opptatt av at ikke bunnstoffrester kommer ut i naturen. En liten presenning som du lett kan flytte rundt under båten og tømme i "Padda miljøpose" kan du få utlevert av Slippen her på Padda. Miljøposen legger du i trekassen utenfor vår miljøstasjon. Det er viktig at du bare legger "rent" bunnstoffavfall i posen og ikke blander dette med annet avfall som pensler, malebokser el. De andre tingene legges i egen pose. (Da blir det mye lettere for oss å fordele miljøavfallet på riktig sted i vår miljøstasjon.)

Vi har fått "stjerne i boka" av Miljøetaten for dette tiltaket mot miljøforurensing på opplagstomten. Vi håper derfor at du også følger opp og bidrar på best mulig måte, ved å samle opp i presenning, og samtidig også ta med deg alt søppel og annet miljøfarlig avfall som bunnstoffrester, spillolje, batterier etc. bort til vår miljøstasjon.Vår spyleplattform - opplag

Sørfonden Slipp AS tilfredsstiller  miljøkravene til organisasjonen REN MARINA.

Les mer ...

Venteliste

Venteliste for båtplass åpnes 5. desember 2018 kl. 09:00

Skjema for registrering på venteliste finner du her.Det vil koste kr 1000,- å sette seg på listen. Faktura på mail vil bli sendt ut etter registrering.

Det vil sansynligvis ta noen år før tildeling av standard plasser. Det er ofte noe kortere kø for de største helårsplassene 4,5 meters bredde.

For å ha reelle søkere, vil det hvert år bli sendt ut en faktura på kr 300,- for å kunne beholde sin ansinitet på ventelisten.

Du kan lese mer om ventelisteordningen og båtplassene her.


Lenker

Her finner du noen nyttige lenker!


Reglement Padda / PBF
Padda på Facebook
Padda båtforening
Været
Finn båtplasser
www.baatplassen.no
www.baat.no

(C) Sørfonden Slipp AS, Dalheimv. 10, 0198 OSLO